نحوه شستشو البسه

دستورالعمل شستشو پوشاک

شستشو با ماشین لباسشویی ترجیحا با مواد بدون آنزیم و درجه حرارت حداکثر 30 درجه توصیه میگردد.

لباس های رنگ روشن را همراه با لباس های تیره شستشو نکنید چون پساب رنگی لباس های تیره آنها را کدر می کند.

از شستشوی البسه با دست بخصوص برای اولین شستشو خودداری فرمایید.