گارانتی کالا

شرایط گارانتی

در حین تولید کالاهای مارک آدمک از بهترین مواد اولیه استفاده شده و کالا در شرایط استاندارد تولید شده است. با این وجود چنانچه کالای فروخته شده به طور غیر عادی در اثر استفاده و یا شستشو معیوب گردد - که البته هرگز پیش نخواهد آمد- آدمک، کالا را با هزینه خود مرجوع و مبلغ پرداختی را عینا باز می گرداند. استفاده از مواد شیمیایی مانند انواع سفید کننده و یا شستشو در شرایط غیر استاندارد و با آنزیم های غیر متعارف این گارانتی را لغو خواهد کرد. مرجع تصمیم گیری در مورد صدق شرایط گارانتی متخصصان آدمک هستند .

جهت حفظ گارانتی کالا، شستشوی البسه باید با رنگهای هم طیف و ماشین لباسشویی انجام شود.

کالاهایی که در مدل آنها ترکیبی از پارچه های رنگهای تیره و روشن بکار رفته، شستشوی دستی بخصوص برای اولین بار میتواند به کالا آسیب زده و کالا را از گارانتی خارج کند.